+(66) 91 426 3345
bearspace.info@gmail.com

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2565 ทาง Bearlab และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ หรือ MOU (Memorandum of Understanding) นำโดย รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารของสถาบัน ซึ่งให้การต้อนรับทางทีมงานเป็นอย่างดี พร้อมร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีหัวข้อหลักคือ การส่งเสริมหลักการคิดวิเคราะห์ เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ทางวิชาการ และทักษะในการปฏิบัติให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา…