+(66) 91 426 3345
bearspace.info@gmail.com

2D Game Development in Javascript

depa ร่วมกับ Bearlab และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มุ่งสานฝันเด็กไทยสู่การเป็นนักพัฒนาเกมรุ่นเยาว์กับหลักสูตรอบรมสุดเข้มข้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ บริษัท แบร์สเปซ จำกัด สตาร์ทอัพสัญชาติไทย และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง 2D Game Development in Javascript เพื่อบ่มเพาะเยาวชนที่มีความสนใจในการเป็นนักพัฒนาเกม กับหลักสูตรเข้มข้นกว่า 30 ชั่วโมงตลอด 2 เดือน สอนตั้งแต่พื้นฐานการออกแบบเกม ทดลองสร้างโปรเจคด้วย Javascript และเข้า Workshop…