+(66) 91 426 3345
bearspace.info@gmail.com

2D Game Development in Javascript

depa ร่วมกับ Bearlab และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มุ่งสานฝันเด็กไทยสู่การเป็นนักพัฒนาเกมรุ่นเยาว์กับหลักสูตรอบรมสุดเข้มข้น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ บริษัท แบร์สเปซ จำกัด สตาร์ทอัพสัญชาติไทย และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง 2D Game Development in Javascript เพื่อบ่มเพาะเยาวชนที่มีความสนใจในการเป็นนักพัฒนาเกม กับหลักสูตรเข้มข้นกว่า 30 ชั่วโมงตลอด 2 เดือน สอนตั้งแต่พื้นฐานการออกแบบเกม ทดลองสร้างโปรเจคด้วย Javascript และเข้า Workshop สุดเข้มข้นเพื่อทดลองสร้างเกมจริง

ในพิธีเปิด ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ร่วมกับ ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และทักทายเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คนจากผู้สมัครกว่า 100 คน พร้อมชวนร่วมต่อยอดพัฒนาทักษะกับโครงการของ depa

นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อแสดงศักยภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับสิทธิพิเศษจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อสานฝันให้น้อง ๆ ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมไทยอีกด้วย

Cr. dapa Thailand

Leave a Reply

Review

*