+(66) 91 426 3345
bearspace.info@gmail.com

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2565 ทาง Bearlab และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ หรือ MOU (Memorandum of Understanding) นำโดย รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารของสถาบัน ซึ่งให้การต้อนรับทางทีมงานเป็นอย่างดี พร้อมร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีหัวข้อหลักคือ การส่งเสริมหลักการคิดวิเคราะห์ เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ทางวิชาการ และทักษะในการปฏิบัติให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา…

การสาธิตการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านสื่อ Interactive Learning โดย บริษัท แบร์สเปซ จำกัด

วันที่ 29 เมษายน 2565 จังหวัดสิงห์บุรี – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ด้าน ดีป้า พร้อมสานต่อการส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM, IoT และ AI และการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนรู้ เพื่อยกระดับเยาวชนสู่บุคลากรดิจิทัลของประเทศ โดยทาง Bearlab ได้ทำการสาธิตการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านสื่อ Interactive Learning เพื่อเสริมทักษะกระบวนการคิดของน้องๆนักเรียน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”…

2D Game Development in Javascript

depa ร่วมกับ Bearlab และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มุ่งสานฝันเด็กไทยสู่การเป็นนักพัฒนาเกมรุ่นเยาว์กับหลักสูตรอบรมสุดเข้มข้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ บริษัท แบร์สเปซ จำกัด สตาร์ทอัพสัญชาติไทย และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง 2D Game Development in Javascript เพื่อบ่มเพาะเยาวชนที่มีความสนใจในการเป็นนักพัฒนาเกม กับหลักสูตรเข้มข้นกว่า 30 ชั่วโมงตลอด 2 เดือน สอนตั้งแต่พื้นฐานการออกแบบเกม ทดลองสร้างโปรเจคด้วย Javascript และเข้า Workshop…

Essential Skills for Coding Educator

depa จับมือ บริษัท แบร์สเปซ จำกัด เปิดคลาสเสวนาสำหรับคุณครู ยกระดับการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล และคุณรักษิต ชุติภักดีวงศ์ CEO & FOUNDER บริษัท แบร์สเปซ จำกัด ร่วมเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเรียนการสอนด้าน Coding ในหัวข้อ Essential Skills for Coding Educator มุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสอนวิชาวิทยาการคำนวณให้กับครูไทย…